Substantie voor uw offshore bedrijf, IBC

4.9
(52)

Inhoud creëren met kantoor en personeel op de Seychellen

Als je een substantie nodig hebt met kantoor, werknemers, wagenpark, etc., zijn we actief. Wij zorgen ook voor een postadres incl. verbruiksrekeningen en verzekeringen, zodat u over perfecte bewijzen beschikt. We zijn ter plaatse in de Seychellen en de vereisten kennen.

Inhoud creëren met kantoor en personeel op de Seychellen

§7 AStG - belasting op bijtelling van winst geldt niet in geval van economische activiteit

In het baanbrekende Cadbury Schweppes-arrest oordeelde het Hof van Justitie dat het onverenigbaar is met de vrijheid van vestiging als winsten alleen worden toegevoegd vanwege een lager belastingniveau in het land van vestiging. Dit komt doordat ondernemingen vrij zijn om een dochteronderneming op te richten in een land met lage belastingen om winsten te verschuiven. Of dit al dan niet leidt tot belastingderving in het thuisland is geen rechtvaardiging voor beperkende maatregelen van de nationale wetgever. Uitzonderingen gelden alleen in het geval van duidelijk misbruik, zoals een brievenbusfirma.

De belastingdienst past het arrest toe in alle lopende zaken. Bijgevolg vindt de bijtelling niet plaats indien de gecontroleerde vennootschap daadwerkelijk in het buitenland is gevestigd, ongeacht de fiscale motieven. In dit verband zijn de §§ 7 tot 14 AStG niet meer van toepassing wanneer een vennootschap met zetel of directie in een EU- of EER-staat bewijst dat zij daar een economische activiteit uitoefent..

Aan dit vereiste (inhoud) is voldaan bij actieve en duurzame deelneming aan de marktactiviteit aldaar in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en bij indienstneming van gekwalificeerd personeel. Bovendien moet worden aangetoond dat de inkomsten worden gegenereerd op basis van de eigen activiteiten van de onderneming, dat in het geval van een uitwisseling van diensten met overwegend verbonden partijen, de diensten van waardecreërende betekenis zijn voor de ontvangers en dat de kapitaalmiddelen in redelijke verhouding staan tot de gecreëerde waarde.

Hoe nuttig was de informatie?

Voor een beoordeling klikt u op de sterren:

nl_NLNederlands