Volmacht (POA)

4.8
(29)
Volmacht (POA)

Wij kunnen onze notarissen discreet een volmacht laten afgeven voor u en uw bedrijf. Wij doen dit graag vooraf aan de hand van uw sjabloon in uw eigen taal of nadat u of uw advocaat/notaris overeenstemming hebben bereikt over de inhoud.

Wat is een volmacht?

Een Volmacht (POA), of een zogenaamde Letter of Attorney is een volmacht en een schriftelijke machtiging om een andere persoon te vertegenwoordigen of namens hem op te treden in privézaken, zaken of andere juridische aangelegenheden. De persoon die de ander machtigt om te handelen is de volmachtgever of schenker (van de volmacht). De persoon die gemachtigd is om te handelen is de agent, de gevolmachtigde of, in sommige rechtsgebieden van gewoonterecht, de advocaat.

Vroeger werd met de term "volmacht" een onder zegel ondertekend document bedoeld, terwijl een "brief" een aanwezig document was, dat wil zeggen dat het eenvoudig door de partijen werd ondertekend, maar tegenwoordig hoeft een volmacht niet meer onder zegel te worden ondertekend. In sommige rechtsgebieden moeten volmachten notarieel worden verleden of worden bijgewoond, maar in andere rechtsgebieden is een volmacht alleen geldig als hij door de volmachtgever is ondertekend.

Wij bieden u de volmacht met of zonder notariële certificering an. Ook kan de volmacht na waarmerking bijkomend vergezeld gaan van een Apostille door het Hooggerechtshof van de Seychellen.

In het geval van een opdracht die wij kandidaat-directeur voor uw offshore IBC vennootschap, is de POA al in de kosten inbegrepen.

Een voorbeeld van een volmacht

Hoe nuttig was de informatie?

Voor een beoordeling klikt u op de sterren:

nl_NLNederlands