Substans för ditt offshore-företag, IBC

4.9
(52)

Skapa substans med kontor och personal i Seychellerna

Om du behöver en substans med kontor, anställda, fordonspark osv. är vi aktiva. Vi tar också hand om postadressen, inklusive konsumtionsräkningar och försäkringar, så att du har perfekta bevis. Vi är på plats i Seychellerna och känna till kraven.

Skapa substans med kontor och personal i Seychellerna

7 § AStG - beskattning av tilläggsvinster tillämpas inte vid ekonomisk verksamhet

I den historiska Cadbury Schweppes-domen slog EG-domstolen fast att det är oförenligt med etableringsfriheten om vinsterna endast tillkommer på grund av en lägre skattenivå i hemlandet. Detta beror på att företagen fritt kan inrätta ett dotterbolag i ett lågskatteland för att flytta vinster. Huruvida detta leder till skatteförluster i hemlandet eller inte är inte ett skäl för restriktiva åtgärder från den nationella lagstiftarens sida. Undantag gäller endast vid uppenbart missbruk, t.ex. ett brevlådeföretag.

Skattemyndigheterna tillämpar domen i alla öppna fall. Följaktligen görs inget tillägg om det kontrollerade företaget faktiskt är beläget utomlands, oavsett skattemässiga motiv. I detta avseende är §§ 7-14 i AStG inte längre tillämpliga om ett företag som har sitt säte eller sin ledning i en EU- eller EES-stat bevisar att det bedriver ekonomisk verksamhet där..

Detta krav (substans) uppfylls när det gäller aktivt och varaktigt deltagande i marknadsverksamheten där inom ramen för den ordinarie affärsverksamheten och när det gäller anställning av kvalificerad personal. Dessutom måste det visas att inkomsten genereras på grundval av företagets egen verksamhet, att vid utbyte av tjänster med huvudsakligen närstående parter är tjänsterna av värdeskapande betydelse för mottagarna och att kapitalresurserna står i rimlig proportion till det skapade värdet.

Hur hjälpsam var informationen?

Klicka på stjärnorna för att få ett betyg:

sv_SESvenska