EU:s svarta lista är bra

Rättelse av användningen av ett offshore IBC-bolag i Seychellerna

Gång på gång får vi frågor om detta via e-post eller chatt, även i offshore-forum eller i olika grupper, t.ex. på Facebook etc., gång på gång skrivs det att Seychellerna är svartlistade, vilket innebär att Europeiska unionen har satt upp skadliga skattesystem på den svarta listan över skadliga förmånsskatter.

Vad är det för fel med att stå på EU:s svarta lista?

För det första finns det NO svarta listan i EU, men formuleringen är ganska:
"Den 18 februari 2020 reviderade EU sin lista över icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner för skatteändamål."

Med andra ord, en förteckning över icke samarbetsvilliga länder enligt EU:s definition av skatteskadliga företagsformer.

Ur en grundares synvinkel är detta dock en ganska stor fördel, eftersom det innebär att Seychellerna inte kommer att backa och ge information om offshore IBC-bildningar till EU och dess medlemsstater.

För Seychellerna är det dessutom ganska osannolikt att de går med på EU:s krav eller att informationsutbytet sker i enlighet med EU:s krav.
Det är viktigt att notera att Seychellernas konstitution föreskriver rätten att inte tillhandahålla eller avslöja uppgifter och information till tredje part.
Enligt "Las Vegas-mottot" gäller att det som finns i Seychellerna stannar i Seychellerna.
Det är därför förbjudet enligt lag och under påföljd att överföra uppgifter till tredje part.

Den enda möjlighet som Seychellerna också har gått med på är överlämnande av uppgifter när det rör sig om verkliga, grova brott, dvs. finansiering av terrorism, vapenhandel och narkotika. Så när penningtvätt används för att försöka genomföra dessa saker.

Vad kan EU konkret göra med sin förteckning över Seychellerna?

Ingenting. Under alla år som Seychellerna har funnits med på deras lista har de förblivit där. Inga sanktioner, inga restriktioner, ingenting har hänt.
Det går inte, eftersom Seychellerna är mycket självständiga och det finns inga avtal mellan EU och Seychellerna.
Det finns inte heller någon offshore-bank i Seychellerna där penningflöden kan förhindras, blockeras eller avvisas. Följaktligen sker inget informationsutbyte här heller.
Dessutom finns det inga personligheter i Seychellerna som man skulle kunna utöva påtryckningar på genom personliga sanktioner, vilket ofta sker i t.ex. Ryssland eller på andra håll.

Accepterar EU:s skattemyndigheter fakturor från företag i Seychellerna?

Självklart! Det cirkulerar rykten om att detta kan vara en sanktion från EU och dess medlemsländer, eller deras skattemyndigheter och skattekontor, och att fakturor som utfärdats av företag från Seychellerna till företag i EU helt enkelt inte accepteras. Så att man inte kan använda dessa för skatteändamål, årsbokslut etc. och låta dem krediteras.
Det stämmer inte!
Endast OECD är avgörande för sådana eventuella åtgärder, och Seychellerna finns inte alls på någon sådan "svart lista" hos OECD.

Detta är därför bara en spelning på rädsla, och det finns inga fall där en faktura som uppfyller kraven och som faktiskt innehåller varor eller tjänster från Seychellerna inte har godkänts av de europeiska skattemyndigheterna.
Det kan ha förekommit enstaka fall där man t.ex. spelat med överdrivna prisberäkningar, dvs. att man på fakturor angett omotiverade, trovärdiga priser för tjänster som inte var logiska eller förenliga, jämförbara med europeiska priser och som ledde till att de inte accepterades av skattekontoren.

En faktura som utfärdats i Seychellerna är avdragsgill, kan föras in och användas för skatteändamål utan problem.

Låt därför inte de negativa tolkningarna av en svart lista imponera på dig och avskräcka dig från dina planer.
Särskilt år 2020 har visat att det är bra och mycket riktigt att så snart som möjligt etablera sig internationellt med ett IBC (International Business Company) från Seychellerna för att själv forma framtiden, som kommer att vara mer globaliserad än tidigare.

Om du vill veta hur man inrättar ett Seychellerna offshore IBC-företag, vad som krävs, vad som ingår och fördelarna med allt detta, gå hit:

Har du frågor om offshore? Vi handlar om SkypeTelegramWhatsApp och Chatt tillgängliga för dina frågor.

sv_SESvenska