EU Zwarte lijst is goed

Het Corrigendum over het gebruik van een Seychelles Offshore IBC Company

Steeds weer wordt ons gevraagd via e-mail of chat, ook in offshore-fora of in verschillende groepen, bijvoorbeeld op Facebook, enz.

Wat is er verkeerd aan om op een zwarte lijst van de EU te staan?

Ten eerste is er GEEN zwarte lijst in de EU, is de formulering eerder
"Op 18 februari 2020 heeft de EU haar lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden herzien.

Met andere woorden, een lijst van niet-coöperatieve landen zoals gedefinieerd door de EU voor fiscaal schadelijke bedrijfsvormen.

Vanuit het oogpunt van de oprichter is dit nogal een groot voordeel, aangezien het impliceert dat de Seychellen niet toegeven en informatie over offshore IBC-formaties aan de EU en haar lidstaten verstrekt.

Voor de Seychellen is het ook vrij onwaarschijnlijk dat zij akkoord gaan met de EU-vereisten, of dat de uitwisseling van informatie in overeenstemming is met de EU.
Het is belangrijk op te merken dat de grondwet van de Seychellen voorziet in het recht om geen gegevens en informatie aan derden te verstrekken.
Volgens het "Las Vegas-motto" blijft wat er op de Seychellen is, in de Seychellen.
Het is daarom bij wet en op straffe van bestraffing verboden om gegevens aan derden door te geven.

De enige mogelijkheid, waarvoor de Seychellen ook hebben ingestemd, is het openbaar maken van gegevens, als het gaat om echte, zware misdrijven, expliciet, - financiering van terrorisme, wapenhandel, drugs. Dus als het witwassen van geld wordt gebruikt om te proberen deze dingen te doen.

Welke concrete maatregelen kan de EU met haar lijst tegen de Seychellen nemen?

Niets! In alle jaren dat de Seychellen op hun lijst staan, is dat zo gebleven. Geen sancties, geen beperkingen, er is niets gebeurd.
Er kan ook geen sprake zijn van een overeenkomst tussen de EU en de Seychellen, aangezien de Seychellen zeer onafhankelijk zijn.
Er is ook geen enkele offshore bank op de Seychellen waar men mogelijk geldstromen zou kunnen voorkomen, blokkeren of ontkennen. Daarom wordt hier ook geen informatie uitgewisseld.
Bovendien zijn er op de Seychellen geen persoonlijkheden op wie men druk zou kunnen uitoefenen met persoonlijke sancties, zoals dat vaak gebeurt in bijvoorbeeld Rusland of elders.

Worden facturen van bedrijven op de Seychellen geaccepteerd door de belastingautoriteiten van de EU?

Natuurlijk! Er doen geruchten de ronde dat dit een sanctie zou kunnen zijn van de EU en haar lidstaten, of hun belastingautoriteiten en belastingkantoren, facturen die door bedrijven op de Seychellen aan bedrijven in de EU worden uitgereikt, worden gewoonweg niet geaccepteerd. Zodat ze niet kunnen worden gebruikt en gecrediteerd voor belastingdoeleinden, jaarrekeningen, enz.
Dit is niet juist!
Alleen de OESO is bepalend voor dergelijke mogelijke maatregelen en de Seychellen staan geenszins op zo'n "zwarte lijst" bij de OESO.

Dit is dus gewoon spelen met angst en er zijn geen gevallen waarin een conforme factuur die daadwerkelijk goederen of diensten uit de Seychellen vermeldt, niet is geaccepteerd door de Europese belastingautoriteiten.
Er kunnen zich individuele gevallen hebben voorgedaan waarin bijvoorbeeld met buitensporige prijsberekeningen werd gespeeld, d.w.z. er werden ongerechtvaardigde, geloofwaardige prijzen voor diensten vermeld op facturen die niet logisch of compatibel waren, vergelijkbaar waren met Europese prijzen en ertoe hadden geleid dat deze niet door de belastingdienst werden geaccepteerd.

Een in de Seychellen uitgereikte conforme factuur is aftrekbaar, kan gemakkelijk worden opgeëist en voor belastingdoeleinden worden gebruikt.

Wees daarom niet onder de indruk van de negatieve interpretaties van een zwarte lijst en laat u niet van uw plannen weerhouden.
Vooral het jaar 2020 heeft laten zien dat het goed en terecht is om zich zo snel mogelijk internationaal te positioneren met een IBC (International Business Company) van de Seychellen, om de toekomst voor zichzelf te herontwerpen, die meer geglobaliseerd zal zijn dan voorheen.

Als u nu wilt weten hoe u een Seychelles offshore IBC-bedrijf kunt oprichten, wat er nodig is, wat er inbegrepen is en wat de voordelen van dit alles zijn, gaat u dan hier verder:

nl_NLNederlands