EU Zwart genoteerd is goed

De rectificatie van het gebruik van een offshore IBC-vennootschap op de Seychellen

Telkens weer wordt ons per e-mail of per chat gevraagd, ook op offshore forums of in diverse groepen, b.v. op Facebook etc., telkens weer wordt erover geschreven dat de Seychellen op de zwarte lijst staan, dus met de Europese Unie op de zwarte lijst van de schadelijke preferentiële belastingstelsels werden gezet.

Wat is er verkeerd aan om op een zwarte lijst van de EU te staan?

Ten eerste, er is NO zwarte lijst in de EU, is de formulering nogal:
"Op 18 februari 2020 heeft de EU haar lijst van niet-coöperatieve jurisdicties voor belastingdoeleinden herzien."

Met andere woorden, een lijst van niet-coöperatieve landen zoals door de EU gedefinieerd voor fiscaal schadelijke ondernemingsvormen.

Vanuit het oogpunt van een oprichter is dit echter eerder een groot voordeel, omdat het impliceert dat de Seychellen niet zullen terugkrabbelen en informatie over offshore IBC-formaties aan de EU en haar lidstaten zullen verstrekken.

Voor de Seychellen is het bovendien weinig waarschijnlijk dat zij zullen instemmen met de EU-vereisten of dat zij de informatie-uitwisseling in overeenstemming met de EU zullen presenteren.
Er zij op gewezen dat de grondwet van de Seychellen voorziet in het recht om gegevens en informatie niet aan derden te verstrekken of bekend te maken.
Volgens het Las Vegas motto, wat op de Seychellen is, blijft op de Seychellen.
Het is derhalve bij wet en op straffe van sancties verboden gegevens aan derden door te geven.

De enige mogelijkheid waarmee de Seychellen ook hebben ingestemd is de overdracht van gegevens wanneer het gaat om echte, belangrijke misdrijven, expliciet, - financiering van terrorisme, wapenhandel, drugs. Dus als het witwassen van geld wordt gebruikt om te proberen deze dingen uit te voeren.

Wat kan de EU concreet doen met haar lijst tegen de Seychellen?

Niets. In al de jaren dat de Seychellen op hun lijst hebben gestaan, is dat zo gebleven. Geen sancties, geen beperkingen, er is niets gebeurd.
Dat kan niet, want de Seychellen zijn zeer onafhankelijk, er zijn geen overeenkomsten tussen de EU en de Seychellen.
Er is ook geen offshore bank op de Seychellen waar geldstromen zouden kunnen worden voorkomen, geblokkeerd of geweigerd. Bijgevolg is er ook hier geen uitwisseling van informatie.
Daar komt nog bij dat er op de Seychellen geen persoonlijkheden zijn op wie men druk zou kunnen uitoefenen met persoonlijke sancties, zoals dat vaak gebeurt in bijvoorbeeld Rusland of elders.

Worden facturen van bedrijven uit de Seychellen aanvaard door de belastingautoriteiten van de EU?

Natuurlijk. Er doen geruchten de ronde dat dit een sanctie zou kunnen zijn van de EU en haar lidstaten, of van hun belastingautoriteiten en belastingkantoren, facturen die door bedrijven uit de Seychellen aan bedrijven in de EU worden uitgereikt, worden gewoon niet aanvaard. Zodat men deze niet zou kunnen gebruiken voor de belasting, de jaarrekening enz. en ze zou laten bijschrijven.
Dat is niet juist!
Alleen de OESO is beslissend voor dergelijke eventuele maatregelen en de Seychellen staan bij de OESO geenszins op een dergelijke "zwarte lijst".

Dit is dus slechts spelen op angst en er zijn geen gevallen bekend waarin een conforme factuur waarop daadwerkelijk goederen of diensten uit de Seychellen zijn vermeld, door de Europese belastingautoriteiten niet is aanvaard.
Er kunnen zich individuele gevallen hebben voorgedaan waarin bijvoorbeeld met overdreven prijsberekeningen is gespeeld, d.w.z. dat op facturen ongerechtvaardigde, geloofwaardige prijzen voor diensten werden vermeld die niet logisch of verenigbaar waren, vergelijkbaar met de Europese prijzen en ertoe hebben geleid dat zij door de belastingkantoren niet werden aanvaard.

Een op de Seychellen uitgereikte factuur die aan de voorschriften voldoet, is aftrekbaar en kan zonder problemen worden binnengebracht en voor belastingdoeleinden worden gebruikt.

Laat u dus niet imponeren door de negatieve interpretaties van een zwarte lijst en laat u niet afbrengen van uw plannen.
Vooral het jaar 2020 heeft aangetoond dat het goed en zeer juist is om zo snel mogelijk internationaal met een IBC (International Business Company) van de Seychellen op te richten, om de toekomst, die meer geglobaliseerd zal zijn dan voorheen, voor zichzelf opnieuw vorm te geven.

Als u wilt weten hoe u een offshore IBC-vennootschap op de Seychellen opricht, wat vereist is, wat inbegrepen is en wat de voordelen van dit alles zijn, ga dan hierheen:

nl_NLNederlands