Endast 3 steg för att beställa och starta ditt offshore IBC-företag

Etablering av ett offshore-företag i Seychellerna

Endast 3 steg för att beställa ditt offshore IBC-företag

Du måste ha ingen och för att skydda dina uppgifter använder vi följande metoder ingen personuppgifter begärs eller lagras i beställningens onlinesystem. Efter beställningen får du ett e-postmeddelande med ytterligare information om grundandet av ditt offshore-företag.
DU KOMMER ATT FÅ ETT E-POSTMEDDELANDE MED YTTERLIGARE INFORMATION.

DU KOMMER ATT FÅ ETT E-POSTMEDDELANDE MED YTTERLIGARE INFORMATION.

Detta är vad vi behöver för stiftelsen (vänligen skicka in Din A4 PDF-skanningar, inga fotograferade bilder av dokument):

 • Pass OCH Kopia av identitetskort (Ocertifierad)
 • Faktura för el- eller vattenförbrukning eller vid behov även ett kontoutdrag (obestyrkt, inte äldre än 3 månader).
 • 5 möjliga företagsnamn att välja mellan
 • 2 till 3 meningar med en beskrivning av företagets projekt.
 • Ett undertecknat KYC-formulär (ladda ner och skicka tillbaka med namn och underskrift):
  KYC-formulär

Ge oss denna information:

 • Den verkliga ägarens namn:
 • Födelsedag:
 • Nationalitet:
 • Adress:
 • Stad, postnummer:
 • Telefon/Mobil:
 • Skype/WhatsApp:

Dessutom:

 • Aktieägarens namn (om fler än en, kopiera uppgifterna):
 • Födelsedag:
 • Nationalitet:
 • Adress:
 • Stad, postnummer:
 • Telefon/Mobil:
 • Antal aktier:
  (kan vara mellan 1 och 100 000, var och en med ett nominellt värde på 1 US-dollar, som inte behöver betalas in). Standard är 100 000 aktier till 1 USD).
VI BEGÄR NU DE ÖNSKADE NAMNEN PÅ DITT FÖRETAG FRÅN REGISTRET.

VI BEGÄR NU DE ÖNSKADE NAMNEN PÅ DITT FÖRETAG FRÅN REGISTRET.

Förfrågan om och godkännande av företagsnamn är det enda verkliga, mindre hindret vid bildandet av ett offshore-företag. Med över 220 000 offshore IBC-företag som redan finns är det inte alltid lätt att få det namn du vill ha. Ofta överlappar namnen varandra, är för lika eller tillåts inte av registret.
Om de fem första namnen inte godkänns är det inget problem för oss. Vi meddelar dig och du ger oss ytterligare 5 namn att välja mellan.
Observera att inget av dessa ord får användas i ditt framtida företagsnamn:

 • Försäkring
 • Bank
 • Byggnadsförening
 • Handelskammare
 • Samarbete
 • Certifierad
 • Kungliga namn (kung, kejsare, prins osv.)
 • Säkring
 • Kommunala namn (land, region osv.)
 • Förtroende
 • Stiftelsen
 • Fond

Detta gäller förstås även andra språk, till exempel engelska:

 • Försäkring
 • Bank(er)
 • Byggnadsföreningen
 • Handelskammare
 • Chartered
 • Samarbete
 • Imperial
 • Försäkring
 • Kommunal
 • Förtroende
 • Stiftelsen
 • Fond

Använd inte ord som har en liknande betydelse som något av ovanstående, eller något annat ord som enligt registret kan antyda eller beskriva Seychellerna eller Seychellernas regering eller något annat land eller regeringen i det landet.
Dessutom får företagets namn inte vara oanständigt, stötande eller, enligt registrets uppfattning, på annat sätt stötande eller vilseledande, eller förväxlas med ett annat företag, oavsett var det är registrerat. Även ett registrerat varumärke i Seychellerna eller på annat håll bör inte beskriva din verksamhet om du inte visar upp ett varumärkescertifikat när du gör en beställning.

Men oroa dig inte, vi har hittills lyckats med 100% i fråga om registrering och införlivande av ett offshore-företag. Alla företag som begärts in har varit registrerade sedan 2007 utan några som helst problem. Inget företag har någonsin fått avslag. Vi förklarar allt och ger dig full råd i förväg.

GRUNDEN FÖR DITT OFFSHORE-FÖRETAG BÖRJAR

GRUNDEN FÖR DITT OFFSHORE-FÖRETAG BÖRJAR

När du har bestämt företagsnamnet och det har godkänts av registret börjar själva bolagiseringen av offshore-företaget.
Grundläggningsprocessen är vanligtvis klar inom 24 timmar. I undantagsfall, på en fredag eller strax före en helgdag, kan det ta en dag längre tid.
Det är sällan som det kommer några nya förfrågningar, eftersom vi redan i förklädet har ansträngt oss mycket för att förbereda allting på ett sådant sätt att inga frågor om registret fortfarande uppstår.
Om det finns några frågor är det oftast från översättningen av verksamheten. Det är inte alltid som registret omedelbart förstår vad det nya offshorebolaget har i åtanke.
Det finns också uteslutningskriterier, dvs. affärsmodeller som registret inte tillåter, t.ex. spel utan licens eller valutahandel utan licens. Bank-, - och försäkringsverksamhet. Allt som har med pornografi att göra är inte heller tillåtet i registret.
Eftersom vi dock klargör detta samvetsgrant med dig i förväg och kommer överens med dig om beskrivningen av verksamheten i din offshore IBC, är det mycket, mycket sällan som registret ställer några frågor.
Eventuella avgifter för registrering eller andra kostnader ingår i registreringsavgiften. Inga andra kostnader för dig. Garanterat!
OFFSHORE IBC-BOLAGET BILDAS

OFFSHORE IBC-BOLAGET BILDAS

Nu när företaget är bildat skapas ett bolagscertifikat och en stadga. Båda dessa uppgifter tillhandahålls av registret med hjälp av en stämpel respektive ett intyg.
Vi informerar dig omedelbart efter mottagandet och skickar dig en kopia av båda via e-post.
Detta fungerar sedan som en bekräftelse på att ditt offshore-företag har införlivats framgångsrikt.
Nu börjar vi processen och skapandet av dessa dokument:

 • Mötesbeslut genom ett memorandum från den ende styrelseledamoten
  SKYLDIGHET ATT LÄGGA FRAM EN ÅRSRAPPORT
 • Mötesbeslut genom ett memorandum från den ende styrelseledamoten
  ANMÄLAN OM VAR FÖRETAGETS REGISTER FINNS.
 • Beslut vid det första mötet genom den enda styrelseledamotens promemoria.
 • SAMTYCKE TILL ATT AGERA SOM STYRELSELEDAMOT
 • MEDLEMMENS SAMTYCKE.
 • MEDDELANDE OM ATT DU HAR BLIVIT FAKTISK ÄGARE
 • AKTIEBREV.
 • AVGIFTSTABELL

När dessa dokument har utarbetats måste de undertecknas av direktören eller den nominerade direktören och den verkliga ägaren. Vi kommer att utbyta dessa dokument med dig via e-post och be dig underteckna och skicka tillbaka dem via e-post.
På samma sätt kommer dessa dokument nu att vara tillgängliga för dig och din Offshore IBC Företag genererat:

 • Abonnentens resolution
 • Register över den eller de verkliga ägarna
 • Förteckning över medlemmar och aktiebok
 • Direktörens/direktörernas register

Förberedelsen av alla dokument och eventuella avgifter eller utlägg ingår i kostnaden för bolagiseringen och kostar inte någon extra avgift.
Mer än en signatur är inte att göra från din sida. Vi gör allt för dig och förbereder allt.

ANBRINGANDE AV EN APOSTILLE AV HÖGSTA DOMSTOLEN I SEYCHELLERNA

ANBRINGANDE AV EN APOSTILLE AV HÖGSTA DOMSTOLEN I SEYCHELLERNA

Nu när företaget har bildats och alla bolagiseringsdokument har skapats och undertecknats av direktören och den verkliga ägaren börjar certifieringsprocessen.
Det betyder att vi nu tar dokumenten till Seychellernas högsta domstol och ber om att en apostille ska sättas på registreringsbeviset.
Genom att fästa den Haag ApostilleDet intygas att detta är en originalhandling eller ett originalcertifikat från Seychellerna.
Apostille erkänns över hela världen och garanterar 100% att i varje land i världen som har anslutit sig till Haagkonventionen, dess originalitet och äkthet.
Denna tjänst ingår i kostnaden för införlivandet och kostar inte extra.
Ungefär 1-3 dagar senare får vi apostillen, detta är 100% garanterat och garanterat.
Här behöver du inte heller göra något annat, eftersom vi tar hand om allting åt dig.

Slutliga och frivilliga tjänster

Du får dessa originaldokument tillsammans med ditt offshore IBC-företag.

Med dessa dokument är företaget fullt operativt från och med den första dagen av registreringen.

 • INFÖRANDEBREV (COI)
 • BOLAGSORDNING OCH PARTNERSKAPSAVTAL (M&A)
 • BESLUT AV STÄMMAN GENOM DEN ENDA STYRELSELEDAMOTENS MEMORANDUM
  SKYLDIGHET ATT LÄGGA FRAM EN ÅRSRAPPORT
 • BESLUT AV STÄMMAN GENOM DEN ENDA STYRELSELEDAMOTENS MEMORANDUM
  ANMÄLAN OM VAR FÖRETAGETS REGISTER FINNS.
 • BESLUT FRÅN DET FÖRSTA MÖTET GENOM DEN ENDE DIREKTÖRENS PROMEMORIA
 • SAMTYCKE TILL ATT AGERA SOM STYRELSELEDAMOT
 • MEDLEMMENS SAMTYCKE.
 • MEDDELANDE OM ATT DU HAR BLIVIT FAKTISK ÄGARE
 • AKTIEBREV.
 • AVGIFTSTABELL
 • RESOLUTION AV ABONNENTEN
 • REGISTER ÖVER DEN ELLER DE VERKLIGA ÄGARNA.
 • FÖRTECKNING ÖVER MEDLEMMAR OCH AKTIEBOK.
 • STYRELSELEDAMÖTERNAS REGISTER.
Inkorporeringsbevis för ditt offshore IBC-företag
sv_SESvenska