Informatie, onderzoek, documenten en certificaten

5
(16)

Welke aanvullende diensten biedt Offshore Seychelles?

Seychellen bedrijfsdocumenten

Door onze banden met de Seychelles Financial Services Authority (FSA) en omdat wij op de Seychellen gevestigd zijn, kunnen wij alle informatie en kopieën van documenten van IBC-bedrijven met rechtspersoonlijkheid op de Seychellen rechtstreeks bij de FSA opvragen en notariële kopieën van bedrijfsdocumenten als gelegaliseerde bedrijfscertificaten verstrekken.
Bovendien bieden wij de mogelijkheid om alle documenten te voorzien van een Haagse Apostille door het Hooggerechtshof van de Seychellen, zodat alle documenten gegarandeerd worden erkend door elke autoriteit of bank wereldwijd volgens het Verdrag van Den Haag.

Alle documenten worden opgesteld door de Seychelles Financial Services Authority en binnen 2 tot 5 dagen per e-mail naar u toegestuurd. Optioneel kunnen we ook zorgen dat de documenten worden verzonden via DHL Express Koerier voor jou.

Wij kunnen de volgende documenten voor u opvragen via de FSA:

FSA, register van de Seychellen

Seychelles Financial Services Authority (FSA)

De Seychelles Financial Services Authority (FSA) is de toezichthoudende autoriteit voor niet-bancaire financiële diensten op de Seychellen. Zij is opgericht bij de Seychelles Financial Services Authority Act en is verantwoordelijk voor de registratie van International Business Companies (IBC's).

Seychellen bedrijfsonderzoek

Wij kunnen een onderzoek instellen naar bedrijven die geregistreerd zijn onder de International Business Companies Act. Dit omvat de volgende informatie van de Seychelles Financial Services Authority. Wanneer u een bedrijfsonderzoek of documenten van een IBC aanvraagt, hebben wij de bedrijfsnaam en/of het bedrijfsnummer nodig om de documenten bij de FSA op te vragen.

Certificaat van officieel onderzoek, CoOS

De bedrijven Rearch in the Seychelles bevat de volgende informatie:

 • Bedrijfsnaam
 • Registratienummer van de vennootschap
 • Datum van oprichting
 • Het zoekrapport bevat een uittreksel van de Seychelles Financial Services Authority, afgegeven op grond van de International Business Companies Act 2016, waarin de meest recente bedrijfsgegevens, waaronder de bedrijfsstatus, worden bevestigd.
 • Huidige rechtsstatus: al dan niet in goede staat
 • Toegestaan aandelenkapitaal
 • Bedrag van de bedrijfsgarantie - indien van toepassing
 • Aantal uitstaande vergoedingen geregistreerd door de onderneming
 • Aantal nagekomen en geannuleerde geregistreerde heffingen
 • Datum en beschrijving van elke geregistreerde hypotheek of last
 • Kopie van het retributieregister - indien beschikbaar.
 • Wanneer kosten bij het register worden ingediend, is dit beschikbaar en bevat het de IBC-naam, IBC-rol, IBC-adres, datum van inschrijving, soort, naam van de andere partij in de hypotheek/kwijtschelding, adres, datum van de akte, gedekt bedrag, beschrijving van activa waarop de akte betrekking heeft, bevestiging indien geannuleerd
 • Adres van de maatschappelijke zetel
 • Naam en adres van de geregistreerde agent
 • Laatste betaaldatum en vervaldatum van de volgende jaarlijkse vergoedingen
 • Het register van bestuurders voor Seychelse bedrijven hoeft niet te worden ingediend bij de Seychelles Registrar of International Companies in overeenstemming met de vereisten van de IBC Act 2016, dit wordt privé bijgehouden door het bedrijf en is daarom niet beschikbaar

Het rechercheverslag wordt door de Seychelles Financial Services Authority afgegeven als bewijs van officiële recherche.
Voor meer informatie en om te bestellen, ga naar: Certificaat van officieel onderzoek

Binnenlandse bedrijven van de Seychellen

Alleen internationale handelsmaatschappijen zijn geregistreerd bij de Financial Services Authority, er is een apart register voor binnenlandse bedrijven op de Seychellen.

Er is geen uittreksel van een bedrijfszoekopdracht beschikbaar, en ook het zoeken naar bedrijven en de beschikbare documenten zijn enigszins verschillend. Indien u een binnenlandse bedrijfszoeking wenst, hebben wij de bedrijfsnaam en het bedrijfsnummer nodig om het bedrijfsdossier te laten controleren.

Voor meer informatie en om een bestelling te plaatsen, neem contact met ons op: Contact Offshore Seychelles

Uittreksel van het zoeken naar een Seychellen gecertificeerd & geapostilleerde bedrijven

apostille seychellen

We kunnen een notariële Apostille een uittreksel van een bedrijfszoekopdracht. Het opzoekingsuittreksel bevat de laatste gegevens over de doelonderneming die bij de Seychelles Financial Services Authority zijn ingediend.

Voor meer informatie en om te bestellen, ga naar: Apostille Den Haag

Bedrijfsgegevens

Een bedrijf op de Seychellen moet zijn statuten en eventuele wijzigingen daarvan deponeren. De bedrijfsadministratie wordt door de vennootschap bijgehouden op haar statutaire zetel op de Seychellen. Voor alle bedrijven moeten boeken en bescheiden worden bijgehouden, maar deze hoeven niet bij het register van de Seychellen te worden gedeponeerd en worden vertrouwelijk behandeld. Het register hoeft alleen in kennis te worden gesteld van het adres waar de administratie van de vennootschap wordt bewaard.

Een register van directeuren voor bedrijven op de Seychellen moet worden gedeponeerd bij de Seychelles Registrar of International Companies in overeenstemming met de vereisten van de IBC Act 2016, maar dit wordt privé gehouden. Het register van bestuurders is derhalve niet voor het publiek toegankelijk.

Certificaat van inklaring van de Seychellen en Seychelles Seal of Approval

Offshore Seychelles kan een certificaat van goede reputatie afleveren voor elk bedrijf (IBC) op de Seychellen.

We kunnen een Certificaat van goede gezondheid afgegeven door de Seychelles Financial Services Authority, waarin wordt bevestigd dat het bedrijf een goede reputatie heeft.

Het certificaat getuigt van het volgende:

 • De vennootschap is naar behoren opgericht krachtens de International Business Act van 1994, 2016 en 2018.
 • De onderneming is nog steeds geregistreerd in het register van internationale handelsmaatschappijen en heeft alle vergunningsrechten en boetes betaald die zij krachtens de bepalingen van de International Business Act , 1994, 2016 en 2018, verschuldigd is.
 • De Vennootschap heeft geen enkel Fusie- of Consolidatieartikel bij het Register neergelegd dat nog niet van kracht is geworden.
 • De Vennootschap heeft geen enkel artikel van de overeenkomst dat nog niet van kracht is geworden, ter griffie voorgelegd.
 • De vennootschap is niet in vereffening of ontbinding.
 • Er is geen procedure ingeleid om de naam van de vennootschap uit het genoemde register te schrappen.
 • Voor zover kan worden opgemaakt uit de ter griffie neergelegde documenten, verkeert de Vennootschap in goede juridische staat.
 • Het certificaat is voorzien van een officieel zegel, stempel en handtekening van de Seychelles Financial Services Authority.

Krachtens de Seychelles IBC Act moet, indien een aanvraag wordt ingediend voor een certificaat van goede reputatie voor een bedrijf dat niet in goede staat is, een certificaat van officiële zoektocht verstrekt door de FSA in plaats van een certificaat van betrouwbaarheid.

Voor meer informatie en om te bestellen, ga naar: Certificaat van goede gezondheid

Seychellen Charter

Het certificaat (COI) voor de oprichting van een offshorevennootschap van de Seychellen

Wij kunnen namens u bij de FSA een gewaarmerkt origineel afschrift aanvragen van het Certificate of Incorporation (COI) voor een op de Seychellen geregistreerde IBC-vennootschap, krachtens de International Business Companies Act, en dit per e-mail of desgewenst per DHL Express Koerier verstrekken.

Voor meer informatie en om te bestellen, ga naar: Certificaat van oprichting

Heroprichting van een vennootschap naar het recht van de Seychellen (IBC)

Indien een bedrijf op de Seychellen door het register is geschrapt, kan een directeur of aandeelhouder van het bedrijf een aanvraag indienen om het bedrijf te herstellen.

Om de onderneming te herstellen, moeten alle uitstaande jaarlijkse vergunningsrechten en boetes voor te late betaling worden betaald aan de Seychelles Financial Services Authority. Zodra het bedrijf hersteld is, kunnen we bij het register een certificaat van goede reputatie voor de Seychellen IBC aanvragen.

Wij bieden een bedrijfshersteldienst aan en kunnen u helpen uw bedrijf op de Seychellen weer in goede staat te krijgen.

Voor meer informatie en om een bestelling te plaatsen, neem contact met ons op: Contact Offshore Seychelles

Documenten van de Seychellen met een apostille

De apostille is een certificaat dat aan het bedrijfsdocument wordt gehecht en dat de echtheid van de handtekening en het stempel van het register bevestigt. Op de Seychellen worden bedrijfsdocumenten aldus gelegaliseerd en krijgen zij het Apostillestempel van de gemachtigde vertegenwoordiger van het Hooggerechtshof van de Seychellen.

Kopieën van geapostilleerde bedrijfsdocumenten die wij voor u verkrijgen, zijn afkomstig van de Seychelles Financial Services Authority:

 • Certificaat van oprichting
 • Akte van oprichting en statuten
 • Certificaten van vrijgave
 • Uittreksel van het bedrijfsonderzoek
 • Een apostille legaliseert de documentatie en stelt de indiener in staat verdere legalisatie te omzeilen en de documenten onmiddellijk in het beoogde land te gebruiken.

Seychelse bedrijfsdocumenten gelegaliseerd door het Hooggerechtshof van de Seychellen

Voor in de Seychellen opgerichte vennootschappen zijn er verschillende notariskantoren op de Seychellen. Bedrijfsdocumenten worden door de griffie en bij de notarissen notarieel bekrachtigd en door het Hooggerechtshof van de Seychellen geapostilleerd. Dit is een extra dienst.

Voor meer informatie en om te bestellen, ga naar: Notariële certificering

Hooggerechtshof van de Seychellen

Hoe nuttig was de informatie?

Voor een beoordeling klikt u op de sterren:

nl_NLNederlands