Informatie, onderzoek, documenten en certificaten

5
(13)

Welke aanvullende diensten biedt Offshore Seychelles?

Bedrijfsdocumenten van de Seychellen

Door onze banden met de Seychelles Financial Services Authority (FSA) en omdat we ter plaatse op de Seychellen zijn, hebben we de mogelijkheid om alle informatie en kopieën van documenten van IBC-bedrijven die in de Seychellen zijn opgericht rechtstreeks bij de FSA op te vragen en notariële kopieën van bedrijfsdocumenten te verstrekken als gelegaliseerde bedrijfscertificaten.
Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om alle documenten te voorzien van een Haagse Apostille door het Hooggerechtshof van de Seychellen, zodat alle documenten gegarandeerd wereldwijd worden erkend volgens het Haagse Verdrag door elke autoriteit of bank.

Alle documenten worden door de Seychelles Financial Services Authority opgesteld en binnen 2 - 5 dagen per e-mail aan u toegezonden. Optioneel kunnen we de verzending ook regelen via DHL Express-koerier voor jou.

Wij kunnen de volgende documenten voor u opvragen via de FSA:

FSA, de Seychelles Registry

Seychelles Financial Services Authority (FSA)

De Seychelles Financial Services Authority (FSA) is de regelgevende autoriteit voor niet-bancaire financiële diensten op de Seychellen. Zij is opgericht krachtens de Seychelles Financial Services Authority Act en is verantwoordelijk voor de registratie van International Business Companies (IBC's).

Seychellen Company Search

We kunnen een bedrijfszoekopdracht geven aan bedrijven die zijn geregistreerd onder de International Business Companies Act. Dit omvat de volgende informatie van de Seychelles Financial Services Authority. Als u een bedrijfszoeking of documenten van een IBC aanvraagt, hebben we de bedrijfsnaam en/of het bedrijfsnummer nodig om de documenten op te vragen bij de FSA.

Certificaat van officieel onderzoek, CoOS

De bedrijven Recherche in de Seychellen omvat de volgende informatie:

 • Naam van het bedrijf
 • Bedrijfsregistratienummer
 • oprichtingsdatum
 • Het rechercheverslag bevat een uittreksel van de Seychelles Financial Services Authority, uitgegeven in het kader van de International Business Companies Act 2016, waarin de laatste bedrijfsgegevens, inclusief de bedrijfsstatus, worden bevestigd.
 • Huidige juridische status: goede status of niet
 • Toegestaan aandelenkapitaal
 • Garantiebedrag van de onderneming - indien van toepassing
 • Aantal uitstaande vergoedingen die door de onderneming zijn geregistreerd
 • Aantal vervulde en verwijderde registratierechten
 • Datum en beschrijving van elke geregistreerde hypotheek of last
 • Kopie van het vergoedingenregister - indien beschikbaar.
 • Indien er vergoedingen worden gedeponeerd bij de griffie, is deze beschikbaar en bevat de IBC-naam, IBC-rol, IBC-adres, datum van inschrijving, type, naam van de andere partij in de hypotheek/bijslag, adres, datum van de akte, bedrag waarvoor zekerheid is gesteld, beschrijving van de activa waarop de akte betrekking heeft, bevestiging indien deze wordt doorgehaald.
 • Adres van de maatschappelijke zetel
 • Naam en adres van de geregistreerde agent
 • Laatste betalingsdatum en vervaldatum van de volgende jaarlijkse vergoedingen
 • Het register van bestuurders voor bedrijven op de Seychellen hoeft niet te worden gedeponeerd bij het Seychelles Register of International Business Companies overeenkomstig de vereisten van de IBC Act 2016, dit wordt door het bedrijf zelf bijgehouden en is dus niet beschikbaar.

Het rechercheverslag wordt door de Seychelles Financial Services Authority afgegeven als officieel recherchecertificaat.
Meer informatie en een bestelformulier vindt u op Certificaat van officieel onderzoek

Binnenlandse bedrijven van de Seychellen

Alleen internationale handelsondernemingen zijn geregistreerd bij de Financial Services Authority, er is een apart register voor binnenlandse bedrijven op de Seychellen.

Er is daar geen bedrijfszoekfragment beschikbaar, het bedrijfszoekfragment en de beschikbare documenten zijn ook iets anders. Als u een binnenlandse bedrijfszoekopdracht nodig heeft, hebben we de bedrijfsnaam en het bedrijfsnummer nodig om het bedrijfsdossier te controleren.

Voor meer informatie en een bestelmogelijkheid kunt u contact met ons opnemen: Contact met Offshore Seychelles

Uittreksel uit de zoektocht naar een Seychelse gecertificeerde & afvalligelige bedrijven

Den Haag Apostille van de Seychellen

We kunnen een gecertificeerde Apostille voorzien van een bedrijfszoekfragment. Het zoekuittreksel bevat de laatste gegevens van het doelbedrijf, die bij de Seychelles Financial Services Authority zijn gedeponeerd.

Meer informatie en een bestelformulier vindt u op Den Haag Apostille

Bedrijfsgegevens

Een bedrijf op de Seychellen moet zijn memorandum en statuten met eventuele wijzigingen indienen. De bedrijfsadministratie wordt door het bedrijf bijgehouden op het hoofdkantoor op de Seychellen. Boeken en registers moeten voor alle bedrijven worden bewaard, maar deze hoeven niet te worden ingediend bij de Seychelles Registry en worden vertrouwelijk behandeld. In het register hoeft alleen het adres te worden vermeld waar de administratie van het bedrijf wordt bijgehouden.

Een register van bestuurders voor bedrijven op de Seychellen moet worden gedeponeerd bij het Seychelles Register of International Business Companies overeenkomstig de vereisten van de IBC Act 2016, maar dit wordt privé gehouden. Het register van de bestuurders is dus niet toegankelijk voor het publiek.

Seychellen Vrijheidscertificaat en Seychellen-keurmerk

Offshore Seychelles kan een Certificate of Good Standing voor elk bedrijf op de Seychellen (IBC) afgeven.

We kunnen een certificaat van goede naam uitgegeven door de Seychelles Financial Services Authority, die bevestigt dat het bedrijf een goede naam heeft.

Het certificaat getuigt van de volgende punten:

 • De onderneming werd naar behoren opgericht onder de International Business Act, 1994, 2016 en 2018.
 • Het bedrijf is nog steeds geregistreerd in het register van internationale handelsvennootschappen en het bedrijf heeft alle royalty's en boetes betaald die verschuldigd zijn krachtens de bepalingen van de International Business Act , 1994, 2016 en 2018.
 • De vennootschap heeft geen enkel fusie- of consolidatieartikel aan het register voorgelegd dat nog niet in werking is getreden.
 • De vennootschap heeft geen enkel artikel van een overeenkomst die nog niet in werking is getreden, aan de griffie voorgelegd.
 • Het bedrijf is niet in liquidatie of ontbinding.
 • Er is geen procedure ingeleid om de naam van de onderneming uit het genoemde register te schrappen.
 • Voor zover uit de bij het register ingediende documenten blijkt, heeft het bedrijf een goede juridische status.
 • Het certificaat wordt door de Seychelles Financial Services Authority voorzien van een officieel zegel, een stempel en de handtekening van het register.

In het kader van de Seychelles IBC Act wordt, indien er een aanvraag wordt ingediend voor een certificaat van goede naam voor een bedrijf dat niet in goede staat is, een certificaat van officiële zoektocht die door de FSA worden verstrekt in plaats van een certificaat van goede reputatie.

Meer informatie en een bestelformulier vindt u op Certificate of Good Standing.

Memorandum van overeenstemming van de Seychellen

Certificaat van oprichting, CoI

We kunnen een gecertificeerd origineel exemplaar van het Certificate of Incorporation (COI) voor een IBC-bedrijf dat in de Seychellen is geregistreerd onder de International Business Companies Act, van de FSA namens u verkrijgen en het per e-mail of optioneel via DHL Express-koerier voor het gebruik van onze klanten.

Meer informatie en een bestelformulier vindt u op oprichtingsakte

Restauratie van een Seychelles Company (IBC)

Indien een bedrijf op de Seychellen uit het register is geschrapt, kan een directeur of aandeelhouder van het bedrijf een verzoek tot herstel van het bedrijf indienen.

Om de onderneming te herstellen zouden alle uitstaande jaarlijkse royalty's en boetes aan de Seychelles Financial Services Authority moeten worden betaald. Zodra het bedrijf is hersteld, kunnen we bij het register een certificaat van goede naam voor de Seychellen IBC aanvragen.

Wij bieden een bedrijfshersteldienst aan en kunnen u helpen om uw bedrijf op de Seychellen weer in goede vorm te krijgen.

Voor meer informatie en een bestelmogelijkheid kunt u contact met ons opnemen: Contact met Offshore Seychelles

Seychellen documenten met een apostille

De apostille is een certificaat dat aan het bedrijfsdocument is gehecht en dat de authenticiteit van de handtekening en het stempel van het register bevestigt. Op de Seychellen worden bedrijfsdocumenten gelegaliseerd en krijgen ze het apostillestempel van de gemachtigde vertegenwoordiger van het Hooggerechtshof van de Seychellen.

Exemplaren van geposte bedrijfsdocumenten die wij voor u verkrijgen zijn afkomstig van de Seychelles Financial Services Authority:

 • Certificaat van oprichting
 • Akte van oprichting en statuten / Statuten
 • Certificaten van goede naam
 • Uittreksel uit de bedrijfsopzoeking
 • Een apostille certificeert de documentatie en laat de spreker toe een andere certificatie te omzeilen en de documenten onmiddellijk te gebruiken in het beoogde land.

Bedrijfsdocumenten van de Seychellen die door het Hooggerechtshof van de Seychellen zijn gelegaliseerd

Voor bedrijven met rechtspersoonlijkheid op de Seychellen zijn er verschillende notariskantoren op de Seychellen. De bedrijfsdocumenten worden door de griffie en in de kantoren van de notarissen gewaarmerkt en gaan vergezeld van een apostille van het Hooggerechtshof van de Seychellen. Dit is een extra service.

Meer informatie en een bestelformulier vindt u op Notariële akte

Hooggerechtshof van de Seychellen

Hoe nuttig was de informatie op deze pagina?

Klik op de sterren om dit te beoordelen!

Het spijt ons dat de bijdrage niet nuttig voor u was!

Laten we deze bijdrage verbeteren!

Hoe kunnen we deze bijdrage verbeteren?

nl_NLNederlands