När någon undersöker en Seycheller IBC, vilka uppgifter får de då?

4.9
(588)

Seychellernas konstitution och dess lagar förbjuder utlämnande av uppgifter till tredje part.

När någon undersöker en Seycheller IBC, vilka uppgifter får de då?

Genom att söka i registret kan vi ta reda på om du redan känner till IBC:s namn, registreringsnummer, det tillåtna aktiekapitalet, garantikapitalet (om tillämpligt), namn och adress för det registrerade ombudet, företagets säte, om IBC har registrerat en inteckning, hypotetisk överlåtelse eller panträtt, den senast betalda årliga licensavgiften, nästa årliga licensavgift som ska betalas och företagets status (om det är i gott skick, avskrivet eller upplöst etc.).

Du kan också göra en kopia av Intyg om bolagisering, stiftelseurkunden och bolagsordningen samt alla andra offentliga handlingar som mottagits. På samma sätt är Intyg om god status.

I nästan inget fall kan du se eller få fram namn och adresser på styrelseledamöter, aktieägare och verkliga ägare, eftersom vi och alla andra Seychellerna inkorporeringsbyråer lämnar in utdrag av resolutioner som inte innehåller denna information. Vi arkiverar inte heller registren.

Du kommer därför inte att få några uppgifter om styrelseledamöter och aktieägare, eftersom dessa uppgifter innehas av oss och andra bolagiseringsbyråer i Seychellerna, endast i privat regi. Vi behåller alla register och arkiverar dem inte online eller hos någon myndighet och får inte lämna ut någon information eller data till någon tredje part. Seychellernas konstitution och dess lagar förbjuder detta. I de flesta fall ignorerar vi därför helt och hållet alla förfrågningar och informerar bara dig.

Det finns ett undantag. På begäran av vår straffrättsliga myndighet är vi skyldiga att tillhandahålla all nödvändig information vid misstanke om brott som rör terrorism, vapenhandel eller penningtvätt. Kriminalpolisen är dock också bunden av absolut sekretess. Endast Seychellernas domstolar kan lämna ut privata uppgifter till allmänheten under rättsliga förfaranden.

Du hittar mer och ytterligare information i vår Lexikon/Glossar eller i IBC-lagen.

Hur hjälpsam var informationen?

Klicka på stjärnorna för att få ett betyg:

sv_SESvenska