Wanneer iemand een IBC van de Seychellen onderzoekt, welke gegevens krijgt hij dan?

4.9
(588)

De grondwet en de wetgeving van de Seychellen verbieden het verstrekken van gegevens aan derden.

Wanneer iemand een IBC van de Seychellen onderzoekt, welke gegevens krijgt hij dan?

Door het register te doorzoeken kunnen wij voor u de naam van de IBC achterhalen, het oprichtingsnummer, het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, het bedrag van het garantiekapitaal (indien van toepassing), de naam en het adres van de geregistreerde agent, de zetel van de vennootschap, of de IBC een hypotheek, hypothecaire zekerheid of last heeft geregistreerd, de laatste jaarlijkse licentievergoeding die is betaald, de volgende jaarlijkse licentievergoeding die moet worden betaald en de status van de vennootschap (of deze al dan niet is geschrapt of ontbonden enz.).

U zou ook een kopie kunnen maken van de Certificaat van oprichtingde akte van oprichting en de statuten en alle andere openbaar gemaakte documenten die zijn ontvangen. Evenzo de Certificaat van goede gezondheid.

In bijna geen enkel geval zou u de namen en adressen van directeuren, aandeelhouders en uiteindelijke begunstigden zien of verkrijgen, omdat wij en alle andere oprichtingsbureaus van de Seychellen uittreksels van resoluties indienen die deze informatie niet bevatten. Wij dienen de registers ook niet in.

U ontvangt dus geen gegevens van bestuurders en aandeelhouders, deze worden door ons en andere oprichtingsagentschappen op de Seychellen, enkel privé bijgehouden. Wij bewaren alle registers en archiveren ze niet online of bij een overheidsinstantie en mogen geen informatie en gegevens aan derden verstrekken. De grondwet en de wetten van de Seychellen verbieden dit. In de meeste gevallen zouden wij daarom elk verzoek volledig negeren en u alleen informeren.

Er is één uitzondering. Op verzoek van onze strafrechtelijke autoriteiten zijn wij verplicht alle noodzakelijke inlichtingen te verstrekken in geval van verdenking van strafbare feiten in verband met terrorisme, wapenhandel of het witwassen van geld. Maar ook de recherche is gebonden aan absolute geheimhouding. Alleen de rechtbanken van de Seychellen kunnen tijdens gerechtelijke procedures privé-informatie openbaar maken.

Meer en nadere informatie vindt u in onze Lexicon/Glossarium of in de IBC-wet.

Hoe nuttig was de informatie?

Voor een beoordeling klikt u op de sterren:

nl_NLNederlands