Vilka ord är förbjudna i offshore IBC-namn? Har du en lista?

4.6
(251)

En IBC får inte bedriva bankverksamhet, försäkringsverksamhet, trusts och stiftelser.

Vilka ord är förbjudna i offshore IBC-namn? Har du en lista?

En IBC får inte bedriva bankverksamhet, försäkringsverksamhet, truster och stiftelser. Därför är alla ord som kan tyda på sådan verksamhet och vilseleda tredje part förbjudna. Det finns även andra skäl till att ett namn förkastas.

Avsnitt 11.3 i lagen om Lagen om internationella affärsföretag stater:
"Inget företag får bildas enligt denna lag under något namn som -.

 • Är identiskt med namnet på en juridisk person eller med det namn under vilket ett befintligt företag redan är registrerat enligt denna lag eller registrerat enligt Companies Act, eller liknar namnet på ett annat företag i syfte att vilseleda, såvida inte det befintliga företaget ger sitt samtycke;
 • Innehåller orden:
  • Försäkring
  • Bank
  • Byggnadsförening
  • Handelskammare
  • Fond
  • Samarbete
  • Kungliga namn (kung, kejsare, prins osv.)
  • Säkring
  • Kommunala namn (land, region osv.)
  • Förtroende
  • FoundationVänligen använd inte heller något ord som har en liknande betydelse som något av ovanstående eller något annat ord som enligt registret antyder eller beskriver Seychellerna eller Seychellernas regering eller något annat land eller regeringen i det landet.
 • Är oanständigt, stötande eller, enligt registratorns uppfattning, på annat sätt stötande eller vilseledande.

Du hittar mer och ytterligare information i vår Lexikon/Glossar eller i IBC-lagen.

Hur hjälpsam var informationen?

Klicka på stjärnorna för att få ett betyg:

sv_SESvenska