FSA

Myndigheten för finansiella tjänster Seychellerna - FSA
Seychellernas myndighet för finansiella tjänster (Seychelles Financial Services Authority, FSA) är tillsynsmyndigheten för finansiella tjänster utanför banksektorn i Seychellerna. Den inrättades enligt Seychellernas lag om finansiella tjänster och ansvarar för registrering av internationella företag.

sv_SESvenska