Dina uppgifter är säkra

4.9
(33)

DATASKYDD ÄR EN MYCKET VIKTIG FRÅGA.

Dina uppgifter är säkra

Seychellerna har en mycket intressant inställning till detta, eftersom dataskydd är inbyggt i konstitutionen.

Detta har enorma konsekvenser Fördelar för varje grundareKonstitutionen förbjuder enligt lag att uppgifter lämnas ut till tredje part utanför Seychellerna.

Vi håller oss strikt till den!

Under inga omständigheter skulle vi avslöja namn och adresser för styrelseledamöter, aktieägare och verkliga ägare. I likhet med alla andra Seychellerna-institut kommer vi dessutom endast att lämna in utdrag av resolutioner till registret som inte innehåller denna information. Alla register kommer definitivt inte att arkiveras någonstans och kommer endast att finnas hos oss.

Uppgifter om styrelseledamöter och aktieägare är därför inte tillgängliga för allmänheten. Vi behåller alla register men arkiverar dem inte online eller hos någon myndighet. I de flesta fall skulle vi därför helt ignorera alla förfrågningar och endast tillhandahålla DU informera om en eventuell begäran.

Det finns ett undantag. På begäran av Seychellernas straffrättsliga myndigheter (FIU) är vi enligt lag skyldiga att lämna all nödvändig information till de straffrättsliga myndigheterna vid misstanke om brott - t.ex. brott som rör finansiering av terrorism, vapenhandel och/eller relaterad internationell penningtvätt. De straffrättsliga myndigheterna är emellertid också skyldiga att hålla absolut tystnadsplikt. Endast Seychellernas domstolar kan lämna ut privata uppgifter till allmänheten under rättsliga förfaranden.

Säker beställningsprocess genom 256-bitars SSL-kryptering

Dina uppgifter är också mycket säkra hos oss vid varje beställning. Eftersom vi i vår webbshop endast begär förnamn och e-postadress som nödvändig information för beställningen. Inga uppgifter lagras i vår webbutik för att skydda dina uppgifter så bra som möjligt. Alla andra fält är endast frivilliga och har inga villkor. Naturligtvis får du fortfarande en faktura med dina önskade uppgifter. Du kan också själv bestämma fakturatexten om du vill.

Och som nämnts ovan - alla säkerhetsåtgärder, som en säker SSL 256 bit överföring under beställningsprocessen, genomförs genom giltiga SSL-certifikat och många andra saker, perfekt och för din absoluta säkerhet i butiken eller beställningssystemet.

Hur hjälpsam var informationen?

Klicka på stjärnorna för att få ett betyg:

sv_SESvenska