Wat zijn de follow-up kosten van een offshore bedrijf?

4.9
(1252)

Follow-upkosten, ook wel jaarlijkse verlengingskosten of vernieuwingskosten genoemd

Wat zijn de follow-up kosten van een offshore bedrijf?

De vervolgkosten van een offshore vennootschap (IBC)

Abstract

 • De vervolgkosten inclusief alle vergoedingen in het 2e jaar bedragen € 1.120,00.
 • De vervolgkosten inclusief alle daaruit voortvloeiende vergoedingen bedragen in het 3e jaar € 1.000,00.
 • De vervolgkosten inclusief alle daaruit voortvloeiende vergoedingen in het 4e jaar bedragen € 900,00.
 • De follow-upkosten inclusief alle daaruit voortvloeiende vergoedingen bedragen in het 5e jaar € 800,00.
 • De vervolgkosten inclusief alle vergoedingen vanaf het 6e jaar bedragen € 750,00.

Gedetailleerde beschrijving

De vervolgkosten voor de offshore vennootschap, de daaropvolgende jaren voor de verdere werking van een offshore vennootschap, worden vaak niet precies of helemaal niet op het internet aangegeven of beschreven. Dit kan verschillende ernstige en onernstige redenen hebben.

Daarom hebben wij er lang over nagedacht hoe wij de inspanning en de daaraan verbonden kosten zo eerlijk, serieus en transparant mogelijk kunnen weergeven en berekenen.
Theoretisch zouden de vervolgkosten dezelfde moeten zijn als in het jaar van oprichting, d.w.z. € 1399,00 voor ons, dus ook voor de volgende jaren. De inspanning voor de hernieuwing is ongeveer dezelfde als voor de stichting, wij moeten dus opnieuw verschillende documenten opstellen, de klant vragen naar zijn huidige woonplaats (bewijs van adres), hem om een huidige verbruiksrekening vragen en het bewijs leveren dat zijn bedrijfsactiviteit niet is gewijzigd.

Evenzo moet men bij de Registrar, hier op de Seychellen, een aanvraag tot vernieuwing indienen, zodat ook zij ervan op de hoogte zijn dat het offshore bedrijf de komende 12 maanden actief zal blijven.

Bovendien stellen wij gedurende 12 maanden een adres ter beschikking, nemen wij de postdienst over die bestaat uit het controleren van de inkomende post, het scannen ervan en het informeren van de klant over de inhoud ervan.

Samenvattend betaalt men voor deze dienst in de volgende jaren de volgende kosten incl. vergoedingen

 • De voorbereiding van de documenten voor de uitbreiding van de offshore vennootschap
 • Communicatie met de cliënt, verzoek om diverse documenten
 • Voorbereiding van alle van de cliënt ontvangen en door ons opgestelde documenten
 • Verzoek om vernieuwing bij het register
 • Betaling van alle taksen in verband met de vernieuwing op het inschrijvingsbureau
 • Een plaatselijk adres voor de komende 12 maanden
 • Postservice, zoals het ontvangen, screenen, scannen en doorsturen naar klanten van inkomende brieven.

De follow-up kosten voor de exploitatie van een Seychellen Offshore Ondernemingen zijn vaak niet transparant op het internet. De kosten vanaf het 2e jaar van een offshore vennootschap op de Seychellen, d.w.z. de kosten die na het jaar van oprichting ontstaan, zijn bij ons transparant, zoals hieronder aangegeven.

De inspanning verschilt echter vaak sterk van offshorebedrijf tot offshorebedrijf en van cliënt tot cliënt. Wij kunnen deze kosten niet zien op het moment van de stichting en kijken daarom naar de eerste 12 maanden van elke individuele cliënt om de vervolgkosten te berekenen. Dit klinkt echter niet doorzichtig en willekeurig.

Onze kostenberekeningen voor de volgende jaren zijn afhankelijk van deze factoren

 • Hoeveel brieven ontvangen wij binnen de 12 maanden, die dan verwerkt moeten worden?
 • Welke aanvullende verzoeken per e-mail, telefoon of Skype komen van de cliënt die niet met andere diensten in rekening kunnen worden gebracht?

Daarom zijn de onderliggende en theoretische follow-upkosten voor de volgende jaren dezelfde als voor de stichting, namelijk € 1.399,00.

Als de grens van 100 te verwerken brieven niet wordt bereikt en er in de laatste en eerste 12 maanden geen verdere uitgaven voor het offshore bedrijf zijn geweest, worden de vervolgkosten met ca. 20% verlaagd tot precies € 1.120,00.

Dat betekent dat de vervolgkosten, inclusief alle honoraria, in het tweede jaar oplopen tot:

€ 1.120,00

Indien de grens van 100 brieven ook in het 2e jaar niet wordt bereikt en het bestaande offshorebedrijf opnieuw wordt opgedragen met een verdere verlenging, worden de kosten voor het volgende jaar met nog eens ongeveer 10% verlaagd tot precies 1.000,00 €.

Dit betekent dat de vervolgkosten, inclusief alle honoraria, in het 3e jaar oplopen tot:

€ 1.000,00

De vermindering voor de volgende jaren bedraagt dan, onder dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven, weer ongeveer 10% voor het 4e en 5e jaar.

Dit betekent dat de follow-upkosten, inclusief alle honoraria, in het 4e jaar oplopen tot

€ 900,00

Dit betekent dat de vervolgkosten, inclusief alle honoraria, in het 5e jaar oplopen tot:

€ 800,00

Alle andere latere kosten, met inbegrip van alle vergoedingen die in de volgende jaren zijn gemaakt vanaf het 5e jaar, € 750,00 bedragen tot herroeping of wijzigingen in onze prijsstructuur, die altijd 6 maanden van tevoren worden aangekondigd.

Heeft u nog vragen over de vervolgkosten van een offshore bedrijf of is er nog iets onduidelijk? Neem contact met ons op Neem contact op met op.

Meer en nadere informatie vindt u in onze Lexicon/Glossarium of in de IBC-wet.

Hoe nuttig was de informatie?

Voor een beoordeling klikt u op de sterren:

nl_NLNederlands