Vad är en IBC?

4.9
(122)

IBC betyder International Business Company

Vad är en IBC?

Ett International Business Company (IBC) är en juridisk person som inte ska ha sin huvudsakliga affärsverksamhet i det land där företaget har sitt säte. Den bör i första hand ägna sig åt "internationell verksamhet" snarare än åt inhemsk verksamhet. Det är vanligtvis ett obeskattat företag som inte heller behöver lämna in årsredovisningar och årsredovisningar.

När man talar om ett offshore-företag eller bolag avser man vanligtvis en IBC. IBC-bolag är vanligtvis belägna i ett offshore-finanscentrum som är "offshore" från den plats där ägarna är belägna. IBC:n är då också verksam "offshore", dvs. i andra jurisdiktioner än där IBC:n har sitt säte.

En serie av Jurisdiktioner erbjuder IBC:er och skiljer sig föga mellan dessa jurisdiktioner. De flesta av dessa inkluderar befrielse från lokal bolagsskatt och omsättningsskatt, förutsatt att bolaget inte bedriver någon lokal verksamhet (årliga agentavgifter och statliga registreringsavgifter som vanligtvis uppgår till några hundra euro per år), upprätthållande av sekretess för bolagets verkliga ägare, omfattande befogenheter för bolaget att bedriva olika affärer och verksamheter, minskat krav på att visa att bolaget har fördelar för företaget, inget krav på att utse lokala styrelseledamöter eller tjänstemän och krav på att ha ett lokalt registrerat ombud för att ha ett registrerat säte.

Fördelarna med en jurisdiktion framför en annan gäller främst pris, tillgång till namn, förtrogenhet och snabbhet vid bildandet och behandlingen av beställningar.

Du hittar mer och ytterligare information i vår Lexikon/Glossar eller i IBC-lagen.

Hur hjälpsam var informationen?

Klicka på stjärnorna för att få ett betyg:

sv_SESvenska