Vad och var är en bokföringsadress?

4.7
(321)

Ingen skyldighet att utarbeta, granska eller lämna in årsredovisningar (resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys).

Vad och var är en bokföringsadress?

Efter ändringen av Seychellernas lag om internationella affärsföretag den 27 december 2011 måste alla Seychellernas IBC-bolag meddela den registrerade agenten (det är vi) var de förvarar sina räkenskaper. Där anges att räkenskaperna ska föras på det registrerade kontoret eller på en annan plats som styrelseledamöterna anser lämplig. Om de förvaras på en annan plats måste styrelseledamöterna meddela det registrerade ombudet och även det registrerade ombudet om en adressändring inom 14 dagar.

För att undvika kostnader för att skicka dokument till Seychellerna förvarar alla våra kunder sina bokföringshandlingar på en förmedlares adress eller på sin egen adress. Många mellanhänder tillhandahöll redan denna tjänst (arkivering och bevarande av dokument) till sina kunder före ändringen, även om det bör noteras att styrelseledamöter i en IBC alltid har varit skyldiga att bevara IBC:s bokföring och andra dokument. Det nya kravet gäller endast vid överföring av en adress.

Det bör också noteras att dessutom står [current_date format='F, Y'], utan förpliktelse Att utarbeta, granska eller arkivera finansiella rapporter (resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys).

"Bokföring" definieras som "dokument som rör företagets tillgångar och skulder, inklusive in- och utbetalningar, försäljning och inköp samt andra transaktioner". Dessa dokument kan förvaras på bokföringsadressen i en så kallad "skokartong", så det finns inget behov av att anställa en revisor.

Du hittar mer och ytterligare information i vår Lexikon/Glossar eller i IBC-lagen.

Hur hjälpsam var informationen?

Klicka på stjärnorna för att få ett betyg:

sv_SESvenska