Vad är ett intyg om god status?

4.8
(356)

Varför behöver jag detta certifikat och vad innehåller det?

Vad är ett intyg om god status?

är ett dokument som ofta krävs av utländska myndigheter, organisationer, banker och andra finansinstitut för att verifiera Seychellernas offshore-företagets status.
Även om man vanligtvis utgår från en god status, dvs. en god ställning, finns just följande uppräknat där:

  • Datum för bildandet av Seychellernas offshore-företag
  • Seychellernas IBC-registreringsnummer Offshore Samhälle
  • Ovanstående företag har bildats i enlighet med International Business Companies Act, 2016.
  • Bolagets namn är fortfarande upptaget i registret över internationella affärsföretag och bolaget har betalat alla avgifter, royalties och kostnader som ska betalas enligt bestämmelserna i IBC Act, 2016.
  • Företaget är inte i likvidation eller upplösning.
  • Inget förfarande har inletts för att stryka företagets namn ur nämnda register.
  • Såvitt framgår av de handlingar som lämnats in till bolagsregistret är bolaget i god rättslig ställning.

Intyg om god status undertecknas och godkänns av Seychellernas register. Det är därför ett officiellt dokument från regeringen.

Få ditt Certificate of Good Standing (CoGS) omedelbart och utan omvägar genom oss.

För att göra Certificate of Good Standing internationellt juridiskt giltigt förses dokumentet ofta med en apostille.
Apostille, även känd som Haag-postille, är en form av certifiering i internationell dokumenthantering. Det används vid juridiska transaktioner mellan länder.

Ytterligare autentisering, t.ex. av en notarie, är inte nödvändig eftersom intyget om god status är försett med en statlig stämpel och en officiell underskrift av en statlig tjänsteman.

Möjligen är det också intressant, eftersom det efterfrågas lika ofta, att Intyg om att du har varit verksam i tjänsten.

Du hittar mer och ytterligare information i vår Lexikon/Glossar eller i IBC-lagen.

Hur hjälpsam var informationen?

Klicka på stjärnorna för att få ett betyg:

sv_SESvenska