Vad är ett aktiebolag och ett garantibolag?

4.8
(72)

Aktiebolag och garantibolag

Vad är ett aktiebolag och ett garantibolag?

aktiebolag och garantibolag ett företag -

  • vars stadgar begränsar en eller flera medlemmars ansvar till ett fastställt belopp och där varje medlem därigenom förbinder sig att bidra till bolagets tillgångar vid dess upplösning genom en garanti och inte genom att inneha en aktie;
  • vars stiftelseurkund begränsar ansvaret för en eller flera av dess medlemmar till det belopp (om något) som inte betalats på de aktier som medlemmarna innehar, och
  • betyder -
    • med ett aktiekapital som består av aktier med nominellt värde, eller
    • Bemyndigande att emittera aktier utan nominellt värde;

Du hittar mer och ytterligare information i vår Lexikon/Glossar eller i IBC-lagen.

Hur hjälpsam var informationen?

Klicka på stjärnorna för att få ett betyg:

sv_SESvenska