Måste en IBC föra räkenskaper och andra register?

4.9
(623)

Det är obligatoriskt att bevara dokumenten, bokslutet är inte obligatoriskt.

Måste en IBC föra räkenskaper och andra register?

Det är en skyldighet för alla företag i alla delar av världen att föra bokföring och andra register. Seychellernas IBC är inte annorlunda i detta avseende. Det är en plikt för bolagets styrelseledamöter att göra det. Detta gäller även andra handlingar, t.ex. mötesprotokoll, avtal mellan aktieägare och mellan styrelseledamöter och andra tjänstemän, samt medgivanden och utnämningar och blanketter för aktieöverlåtelser.

Ingen bokföring, inga årsredovisningar behövs

Det är viktigt att notera att en IBC i Seychellerna fortsätter att stå [current_date format='F, Y'], inte krävs för att utarbeta redovisningsrapporter eller bokslut som kan läsas. De förväntas endast föra bokföring, dvs. fakturor och kvitton, kontoutdrag och avtal, eventuellt i en så kallad "skokartong".

Det är också viktigt att notera att IBCs inte behöver lämna in bokföringsuppgifter till någon i Seychellerna.

Du hittar mer och ytterligare information i vår Lexikon/Glossar eller i IBC-lagen.

Hur hjälpsam var informationen?

Klicka på stjärnorna för att få ett betyg:

sv_SESvenska