Wat zijn de voordelen van een Seychellen IBC ten opzichte van andere IBC's?

4.8
(387)

Lage kosten, grote beschikbaarheid van namen, geen verplichting om jaarrekeningen op te stellen

Wat zijn de voordelen van een Seychellen IBC ten opzichte van andere IBC's?

De belangrijkste voordelen zijn lagere kosten, grotere beschikbaarheid van namen, geen verplichting om financiële overzichten op te stellen, gegevensbescherming en snelle verwerking en levering van bestellingen. Gekwalificeerde professionele tussenpersonen mogen identificatie- en verificatiedocumenten van hun eindklanten blijven bijhouden en op de Seychellen geregistreerde agenten mogen in veel gevallen nog steeds vertrouwen op de zorgvuldigheidseisen van professionele tussenpersonen.

Je kunt een IBC in de Seychellen, bijvoorbeeld, voor minder dan het overheidstarief van een BVI firma!

Op het moment van schrijven (2022) waren er ongeveer 220.000 IBC's geregistreerd op de Seychellen, vergeleken met ruim een miljoen in de BVI. Het is duidelijk dat er nog veel potentieel is op de Seychellen.

Bestuurders van een IBC op de Seychellen moeten een boekhouding bijhouden, zoals bankafschriften, facturen, ontvangstbewijzen en contracten voor materiële (belangrijke) transacties, maar zij hoeven geen financiële staten op te stellen (winst- en verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht). Er zijn NO verplichting om dergelijke verklaringen in te dienen, en er is NO Verplichting om dergelijke aangiften te laten controleren.

Aandelen aan toonder zijn sinds 16 december 2013 niet meer toegestaan op de Seychellen. Sommige jurisdicties hebben ervoor gekozen een hogere jaarlijkse vergoeding te vragen, maar de Seychellen heeft besloten haar aanbod te vereenvoudigen door alleen aandelen op naam aan te bieden. Toen de aandelen aan toonder op de Seychellen werden afgeschaft, had naar schatting slechts ongeveer 10% van de IBC's aandelen aan toonder uitgegeven en waren aandelen aan toonder reeds aan populariteit inboeten bij banken en cliënten in het algemeen. Wij hebben begrepen dat Panama het enige andere rechtsgebied is waar de uitgifte van echte aandelen aan toonder nog is toegestaan.

Interessant is dat de Seychellen erin geslaagd zijn op de witte lijst van de OESO te blijven staan en te slagen voor fase I van de Global Forum Peer Review, terwijl zij alle aantrekkelijke kenmerken van het International Business Company-aanbod hebben behouden. Dit komt hoofdzakelijk doordat een IBC van de Seychellen een buitenlander geen voordeel biedt ten opzichte van een ingezetene van de Seychellen. Een inwoner van de Seychellen kan een IBC op de Seychellen bezitten en beheren en van alle voordelen van een IBC op de Seychellen profiteren, waaronder belastingvrijstellingen. Er zijn geen afbakeningsclaims. De Seychellen hebben een territoriaal belastingstelsel, zodat alleen inkomsten uit een bron op de Seychellen worden belast. De Seychellen waren een van de eerste jurisdicties die door het OCED Global Forum werden beoordeeld voor de fase II-tests en zullen zeker een geactualiseerde beoordeling doorstaan. De Seychellen willen een rechtsgebied zijn dat aan de regels voldoet.

De Seychellen zijn niet afhankelijk van het Verenigd Koninkrijk en de Britse Kroon, en evenmin van enige lidstaat van de EU. Dit betekent dat zij meer vrijheid heeft om haar eigen regels op te stellen, met name wat betreft openbare aanmeldingen en eisen inzake uiteindelijke begunstigden.

Meer en nadere informatie vindt u in onze Lexicon/Glossarium of in de IBC-wet.

Hoe nuttig was de informatie?

Voor een beoordeling klikt u op de sterren:

nl_NLNederlands