Wat en waar is een boekhoudkundig adres?

4.7
(321)

Geen verplichting tot opstelling, controle of indiening van jaarlijkse financiële staten (winst- en verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht)

Wat en waar is een boekhoudkundig adres?

Ingevolge de wijziging van de Seychelles International Business Companies Act op 27 december 2011 moeten alle IBC's van de Seychellen aan de Registered Agent (dat zijn wij) meedelen waar zij hun boekhouding bijhouden. Het bepaalt dat de boekhouding wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats die de bestuurders geschikt achten. Indien zij op een andere plaats worden bewaard, moeten de bestuurders een adreswijziging binnen 14 dagen meedelen aan de geregistreerde agent en ook aan de registered agent.

Om de kosten van het verzenden van documenten naar de Seychellen te vermijden, bewaren al onze cliënten hun boekhoudkundige documenten op het adres van een tussenpersoon of op hun eigen adres. Veel tussenpersonen verleenden deze dienst (archivering en bewaring van documenten) reeds vóór de wijziging aan hun cliënten, hoewel moet worden opgemerkt dat bestuurders van een IBC altijd al verplicht waren boekhoudbescheiden en andere documenten van de IBC bij te houden. De nieuwe eis geldt alleen voor de mededeling van een adres.

Er zij ook op gewezen dat verder de stand [current_date format='F, Y'], geen verplichting financiële overzichten (resultatenrekening, balans en kasstroomoverzicht) op te stellen, te controleren of in te dienen.

"Boekhoudkundige bescheiden" worden gedefinieerd als "documenten met betrekking tot de activa en passiva van het bedrijf, inclusief ontvangsten en uitgaven, verkopen en aankopen, en andere transacties;". Deze documenten kunnen op het boekhoudadres worden bewaard in een zogeheten "schoenendoos", zodat het niet nodig is een boekhouder in dienst te nemen.

Meer en nadere informatie vindt u in onze Lexicon/Glossarium of in de IBC-wet.

Hoe nuttig was de informatie?

Voor een beoordeling klikt u op de sterren:

nl_NLNederlands