Wat is een vennootschap op aandelen en een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid?

4.8
(72)

Vennootschap op aandelen en garantie

Wat is een vennootschap op aandelen en een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid?

naamloze vennootschap en garantie betekent een bedrijf -

  • waarvan de statuten de aansprakelijkheid van een of meer van haar vennoten tot een bepaald bedrag beperken, waarbij iedere vennoot zich bij wijze van garantie en niet uit hoofde van het bezit van een aandeel, verbindt om in geval van ontbinding van de vennootschap tot het vermogen van deze vennootschap bij te dragen;
  • waarvan de statuten de aansprakelijkheid van een of meer van haar leden beperken tot het (eventuele) niet-betaalde bedrag van de aandelen die door haar leden worden gehouden; en
  • betekent -
    • met een maatschappelijk kapitaal bestaande uit aandelen met nominale waarde; of
    • Machtiging tot uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde;

Meer en nadere informatie vindt u in onze Lexicon/Glossarium of in de IBC-wet.

Hoe nuttig was de informatie?

Voor een beoordeling klikt u op de sterren:

nl_NLNederlands