Wat is een certificaat van goede reputatie?

4.8
(356)

Waarvoor heb ik dit certificaat nodig en wat staat erin?

Wat is een certificaat van goede reputatie?

is een document dat vaak door buitenlandse autoriteiten, organisaties, banken en andere financiële instellingen wordt verlangd om de status van het offshorebedrijf op de Seychellen te verifiëren.
Hoewel men gewoonlijk uitgaat van een goede status, d.w.z. een goede stand, wordt daar juist het volgende vermeld:

  • Datum van oprichting van de offshorevennootschap van de Seychellen
  • IBC-registratienummer Seychellen Offshore Society
  • De bovenvermelde vennootschap is naar behoren opgericht krachtens de International Business Companies Act, 2016.
  • De naam van de Vennootschap is nog steeds ingeschreven in het Register van Internationale Ondernemingen en de Vennootschap heeft alle vergoedingen, royalty's en kosten betaald die verschuldigd en betaalbaar zijn krachtens de bepalingen van de IBC Act, 2016
  • De vennootschap is niet in vereffening of ontbinding
  • Er is geen procedure ingeleid om de naam van de vennootschap uit het genoemde register te schrappen
  • Voor zover kan worden nagegaan op grond van de bij het handelsregister neergelegde documenten, verkeert de Vennootschap in een goede juridische situatie

Het certificaat van goede reputatie wordt ondertekend en geautoriseerd door het register van de Seychellen. Het is dus een officieel document van de regering.

Ontvang uw Certificate of Good Standing (CoGS), onmiddellijk en zonder omwegen via ons

Om de verklaring van goede reputatie internationaal rechtsgeldig te maken, wordt het document vaak voorzien van een apostille.
De apostille, ook bekend als de Haagse Apostille, is een vorm van waarmerking in het internationale documentenverkeer. Het wordt gebruikt bij juridische transacties tussen landen.

Verdere waarmerking, bijvoorbeeld door een notaris, is niet nodig omdat de verklaring van betrouwbaarheid een overheidszegel draagt en een officiële handtekening van een overheidsambtenaar draagt.

Mogelijk ook interessant, want net zo vaak gevraagd, is de Bewijs van aanstelling.

Meer en nadere informatie vindt u in onze Lexicon/Glossarium of in de IBC-wet.

Hoe nuttig was de informatie?

Voor een beoordeling klikt u op de sterren:

nl_NLNederlands